plp

استیج پدیکور

استیج پدیکور یکی از بخش های اصلی سالن های پدیکور و آرایش ناخن در آرایشگاه ها است. این بخش ها که در طول سال های اخیر وارد سالن های آرایش ایرانی شده اند یکی از جذاب ترین و آرام بخش ترین قسمت های سالن آرایشی برای مشتریان به حساب می آیند. استیج پدیکور بسته به نوع خود می تواند دارای یک کاسه بزرگ و حتی بخش های برای استراحت و آرایش پا باشد.

:::: محصولات مرتبط ::::

در حال حاضر محصول مرتبط ثبت نگردیده است!


:::: مقالات مرتبط ::::